Praktijk MaduhSystemisch Coaching

Monique Lansheuvel Coach en Therapeut Praktijk Maduh

Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching. De aandacht is erop gericht om de cliënt naar zijn of haar problemen te laten kijken in relatie tot de systemen (familie, vrienden, werk, school, cultuur, enz) waar hij of zij deel van uitmaakt. De cliënt wordt niet alleen als individu gezien, maar als iemand die onderdeel uitmaakt van verschillende systemen. Door op deze manier te coachen wordt de coachingsvraag van de client in zijn totaliteit aangepakt.

Hoe ga ik te werk:

Ik voer niet alleen gesprekken maar maak ook gebruik van vloerankers, systemische poppetjes,  stoelen en ander materiaal. Maar ook fysieke oefeningen en in de buiten lucht zijn. Mijn ervaring in het coachen op deze manier is dat het cliënten helpt om zich bewust te worden van de invloed van hun systeem.

Wat levert het op:

  • het helpt je om patronen te doorbreken en/of te accepteren
  • je wordt je bewust van jouw plek in jouw systeem(en)
  • je leert vanuit verschillende invalshoeken kijken naar je vraag daar wordt je omgeving bij betrokken(familie, vrienden, werk, school, cultuur, enz)

Veel voorkomende coaching vragen:

  • ik heb moeite met plannen
  • hoe kom ik van mijn overgewicht af
  • ik heb moeite met vrienden maken
  • ik kan mijn vrije tijd niet goed indelen
  • hoe kan ik voor mezelf opkomen
  • hoe kan ik omgaan met mijn boosheid
  • hoe ga ik om met leeftijdsgenoten