Praktijk MaduhRegistratie

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) met als registratienummer 648.20.A. Zie ook: http://www.vit-therapeuten.nl

De praktijk is met de naam praktijk Maduh geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90109227 en de praktijk AGB-code is 90068229

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam praktijk Maduh geregistreerd met het KvK nummer:78678811

Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 200651R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht via de organisatie TCZ (www.tcz.nu).

Mocht u ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (www.vit-therapeuten.nl). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG.