Praktijk MaduhGenogram

Genogram laten maken Amsterdam

Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie, rust en verbinding.

Een genogram is een overzicht van het familiesysteem. Het is een kaart met drie of vier generaties en hun onderlinge relaties: de voorgaande generatie(schoon-)ouders, de generatie waartoe de vraaginbrenger behoort met de broers en zusters en eventueel zwagers en schoonzussen. Ook belangrijke familiegebeurtenissen, sterfgevallen, verbroken contacten en ziektes kunnen hierin worden opgenomen.

Duidelijke patronen

Een genogram vormt vaak een eerste stap waarbij iemand zich meer bewust wordt van zaken uit zijn/haar familiesysteem, zoals te vroeg gestorven leden, ziektes in de familie, de eerste liefde van je ouders, het uitsluiten van familieleden en dergelijke. Door de jaren heen is mijn ervaring in het maken van genogrammen met ouders gegroeid en ben ik steeds meer de kracht gaan inzien van deze methode. Je kunt het genogram zien als een (familie)opstelling op zich. Je ziet na het maken ervan duidelijke patronen in je familiesysteem. Dit alleen al biedt veel inzichten voor de vraaginbrenger. Nadat het genogram op papier is gezet komt er een mondelinge toelichting van bijzondere gebeurtenissen om een totaaloverzicht van het familiesysteem te verkrijgen.

Wat levert het maken van een genogram je op:

  • Je wordt je bewust van je familiesysteem en de patronen die aanwezig zijn
  • Je krijgt meer begrip voor de relaties en manier van functioneren in het systeem
  • Je wordt bewust van de verborgen belemmeringen en de verstrikkingen in je systeem
  • Je wordt je bewust van jouw plek in je systeem
  • Je wordt je bewust van de niet geborenen (ook die krijgen een plek) en /of verstotenen en wat voor invloed die hebben op je systeem
  • je wordt je bewust van de krachten en valkuilen in je systeem